TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI II
28 Ngô Xuân Thu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng